Réserver
? nuits Book

Carte de l'hôtel

Plan de l'hotel

Nous contacter

Guangzhou Shi Liu Hotel

Adresse: Shi Liu Gang Lu 13 - 2 (Metro 8Hao Xian Chi Gang Zhan C1 exportation)
Téléphone: +86-20-66289999  FAX: +86-20-66251228
click and print it with you